Новини и събития

 • ИЗПЛАЩАНЕ НА НАЕМИ ЗА 2018

  О Б Я В А

  ИЗПЛАЩАНЕТО НА НАЕМИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ
  ОТ 15.04.2019 ДО 25.04.2019 - ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

  С РАБОТНО ВРЕМЕ:
  от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа

  СЛЕД ТАЗИ ДАТА ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК НА СЕДМИЦАТА

  ---

  ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУМИТЕ ЗА НАЕМ И ДИВИДЕНТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГОРИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

  1. ЛИЧНО НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
  2. НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
  3. ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ЗАПИС АДРЕСИРАН ЛИЧНО ДО СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА СЛЕД НАПРАВЕНА ЗАЯВКА ОТ ЛИЦЕТО.
  4. ПО БАНКОВА СМЕТКА НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА, СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ БАНКАТА ЗА СМЕТКАТА НА ЛИЦЕТО.

 • ПОКАНА за редовно Общо годишно отчетно събрание

  с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0309/58311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  П О К А Н А
  за редовно Общо годишно отчетно събрание

  На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.18, ал.1 и ал.3, т.1 от Устава на кооперацията с Решение № 21 / 06.03.2019 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 30.03.2019 г. (събота) от 9.00 часа в ресторант „Борика“, с.Стойките при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови член – кооператори и прекратяване на членството на починалите и напусналите.
  2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2018 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2019 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори и разпределение на печалбата за 2018 г.
  3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2018 г. и Заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2018 г.
  4. Вземане на решения за :
  • Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2018 г.
  • Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2018 г.
  • Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2018 г.
  • Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
  • Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2019 г.
  5. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2019 г.

  При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 30.03.2019 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.
  Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.
  Уважаеми членове на кооперацията,
  Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.

  Телефон за контакти: 03095 / 83 11
  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


   

  Документи:

 • Ресторант под наем

  На основание решение на Управителния съвет от 08.10.2018 г., ГПК „Борика“ с.Стойките

  Д А В А   П О Д   Н А Е М

  Търговски обект – РЕСТОРАНТ с оборудване, намиращ се в с.Стойките, ул.Перелик № 6. Желаещите да наемат обекта е необходимо да представят писмени заявления съдържащи информация за дейността на фирмата, както и предлагана цена за месечен наем на помещенията.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден в присъствието на представител на ГПК „Борика“.

  За повече информация на тел. 03095 / 8311.

 • Изплащане на наеми и дивиденти за 2017г.

  ОБЯВА

  Изплащането на наемите и дивидентите за 2017г. ще започне от 16.04.2018г. до 20.04.2018г. всеки ден с работно време:

  от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа.

  След тази дата - всеки четвъртък и петък на седмицата.


   

  ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУМИТЕ ЗА НАЕМ И ДИВИДЕНТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГОРИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

  1. ЛИЧНО НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

  2. НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

  3. ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ЗАПИС АДРЕСИРАН ЛИЧНО ДО СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА СЛЕД НАПРАВЕНА ЗАЯВКА ОТ ЛИЦЕТО.

  4. ПО БАНКОВА СМЕТКА НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА, СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ БАНКАТА ЗА СМЕТКАТА НА ЛИЦЕТО.

 • Обекти за отдаване под наем

  На основание решение на Общо събрание, проведено на 25.11.2017 г., ГПК „Борика“ с.Стойките

  Д А В А   П О Д   Н А Е М

  Търговски обекти в едно с оборудване, както следва:

  1.    Хранителен магазин в с.Стойките, ул.Перелик № 6
  2.    Хранителен магазин в с.Стойките, ул.Пампорово № 13

  Желаещите да наемат обектите е необходимо да представят писмени оферти съдържащи следното:

  1.    Информация за цялостната дейност на фирмата.
  2.    Информация за това как бихте организирали търговската дейност на магазините в с.Стойките
  3.    Предлагана цена за месечен наем на обекта

  Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в присъствието на представител на ГПК „Борика“.
  За повече информация на тел. 03095 / 8311 или 0879 303085.

 • ПОКАНА за Общо годишно отчетно събрание

  П О К А Н А
  за редовно Общо годишно отчетно събрание

  На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.18, ал.1 и ал.3, т.1 от Устава на кооперацията с Решение № 12 / 09.03.2018 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 31.03.2018 г. (събота) от 9.00 часа в ресторант „Борика“, с.Стойките при следния

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1.    Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови член – кооператори и прекратяване на членството на починалите и напусналите.
  2.    Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2017 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2018 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори и разпределение на печалбата за 2017 г.
  3.    Доклад за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2017 г. и Заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2017 г.
  4.    Вземане на решения за :
  •    Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2017 г.
  •    Одобряване на доклада на Контролния съвет за 2017 г.   
  •    Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2017 г.
  •    Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2018 г.
  5.    Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2018 г.
  6.    Определяне размера на възнаграждението на Председателя на ГПК „Борика” и членовете на УС и КС.

  При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 31.03.2018 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

  Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.

  Уважаеми членове на кооперацията,
  Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.

  Телефон за контакти: 0309/ 5 83 11
  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
  с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0309/58311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Приложения:

  Баланс 2017 г.

  ОПР 2017 г.

  Баланс 2016 г.

  ОПР 2016 г.