Новини и събития

 • Наема за 2014 год.ще се изплаща от 06.IV.2015г.

  Наема за 2014 год.ще се изплаща от 06.IV.2015г.- 09.IV.2015г.- ежедневно от 08,00h – 17,00h.

  След това наема ще се изплаща всеки Четвъртък и Петък от седмицата.

 • Решение на Общото събрание на ГПК "Борика"с.Стойките,проведено на 28.03.2015 год.

  1.Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет и Годишния доклад за финансовите резултати на ГПК"Борика"с.Стойките за 2014 год.Общото събрание приема Доклада за резултатите от финансовата ревизия.

  2.Общото събрание освобождава от отговорност Председателя,членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на ГПК"Борика"с.Стойките за дейността им през 2014 год.

  3.Общото събрание дава Мандат на Управителния съвет да води преговори за сключване на Договор за доставка и монтаж на две сушилни и котел който Договор е с най-благоприятни клаузи за Кооперацията.

  4.Общото събрание дава мандат на Управителния съвет да извърши проучване на възможностите за производство на палети от отпадъчния материал в цеха(и предприеме мерки за реализацията)

  5. Общото събрание дава мандат на Управителния съвет да предприеме мерки за ремонт на покрива на старото училище в с.Стойките,като за целта ползва 5 х.лв. от реализираната печалба за 2014 год.

  6. Общото събрание дава мандат на Управителния съвет да разработва и участва в програми с Национално и Европейско финансиране за периода 2015год-2020 год.