Новини и събития

 • Обекти за отдаване под наем

  На основание решение на Общо събрание, проведено на 25.11.2017 г., ГПК „Борика“ с.Стойките

  Д А В А   П О Д   Н А Е М

  Търговски обекти в едно с оборудване, както следва:

  1. Хранителен магазин в с.Стойките, ул.Перелик № 6
  2. Хранителен магазин в с.Стойките, ул.Пампорово № 13

  Желаещите да наемат обектите е необходимо в срок до 17.00 часа на 26.02.2018 г. да представят писмени оферти съдържащи следното:

  1. Информация за цялостната дейност на фирмата.
  2. Информация за това как бихте организирали търговската дейност на магазините в с.Стойките
  3. Предлагана цена за месечен наем на обекта

  Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 26.02.2018 г. в присъствието на представител на ГПК „Борика“.
  За повече информация на тел. 03095 / 8311 или 0879 303085.

  с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0309/58311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Обекти за отдаване под наем

  На основание решение на Общо събрание, проведено на 25.11.2017 г., ГПК „Борика“ с.Стойките

  Д А В А   П О Д   Н А Е М

  Търговски обекти в едно с оборудване, както следва:
  1. Хранителен магазин в с.Стойките, ул.Перелик № 6
  2. Хранителен магазин в с.Стойките, ул.Пампорово № 13

  Желаещите да наемат обектите е необходимо в срок до 17.00 часа на 10.01.2018 г. да представят писмени оферти съдържащи следното:
  1. Информация за цялостната дейност на фирмата.
  2. Информация за това как бихте организирали търговската дейност на магазините в с.Стойките
  3. Предлагана цена за месечен наем на обекта

  Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 10.01.2018 г. в присъствието на представител на ГПК „Борика“.

  Отварянето на офертите ще бъде на 11.01.2018 г.

  За повече информация на тел. 03095 / 8311 или 0879 303085.

  >> Свали обява в PDF

 • Покана за извънредно събрание

  П О К А Н А
  за извънредно Общо събрание

  На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за кооперациите, чл.18, ал.1 и ал.3, т.2 от Устава на кооперацията и Решение № 7 / 26.10.2017 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 25.11.2017 г. (събота) от 9.00 часа в ресторант „Борика“, с.Стойките при следния

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1.    Запознаване с ревизионния доклад и вземане на решения по резултатите от извършената финансова ревизия на ГПК „Борика“ с.Стойките.
  2.    Вземане на решение относно членството на ГПК „Борика“ в Централния кооперативен съюз
  3.    Отчет за резултатите от дейността на магазините, собственост на ГПК „Борика“ и вземане на решение за отдаването им под наем.


  При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 25.11.2017 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.
  Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.
  Уважаеми членове на кооперацията,
  Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.

  Телефон за контакти: 0309/ 5 83 11

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0309/58311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Приложения: (Изтриване на линковете на 02.12.2017)
  Покана.docx
  Ревизионен доклад.pdf
  Възражение до ЦКС.pdf
  Отговор от ЦКС по възражението.pdf
  Окончателно писмо до ЦКС.pdf
  Справки към ревизионен доклад.pdf

  Отговор от ЦКС
  Отказ на поканата

 • Обява за обществено обсъждане

  О Б Я В А

  На основание чл.90, ал.2 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии на

  17.10.2017 г. от 10.00 часа

  в административната сграда на Териториално поделение – Държавно горско стопанство „Широка лъка“, с.Широка лъка ще се проведе обществено обсъждане на изработения горскостопански план на ГПК „Борика“, с.Стойките за периода 2017 – 2026 г.

  Всички материали от извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти и горскостопански план се намират в сградата на ГПК „Борика“ с.Стойките и са на разположение всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

  Писмени становища и предложения се приемат в деловодството на ГПК „Борика“ с.Стойките до 17.10.2017 г.

  с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0879303085, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Горскостопански план на ГПК Борика 2017 - 2027

  >> Свали документ

 • Работна програма

  Р А Б О Т Н А   П Р О Г Р А М А

  за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика”, с. Стойките за изпълнение решенията на извънредното Общо събрание на кооперацията от 24.06.2017 г. за преодоляване на критичното положение и стабилизиране на нейното производствено-стопанско и финансово състояние

  Настоящата програма е разработена от Управителния съвет на ГПК „Борика” с.Стойките, в изпълнение на Решенията на извънредното Общо Събрание на кооперацията, проведено на 24.06.2017 год.

  Прочети още...