Новини и събития

Общо годишно отчетно-изборно събрание - отменено

На основание Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, УС на ГПК „Борика“ отменя провеждането на насроченото за 27.03.2021 г. Общо годишно отчетно-изборно събрание.

Считано от 05.04.2021 г. ще започне авансовото изплащане на дължимите годишни наеми за 2020 г. в клоновата мрежа на банка „ДСК“ в страната.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ