Новини и събития

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми член кооператори, 

На основание решение № 31/02.04.2020 г. на Управителния съвет на ГПК „Борика“ с.Стойките и поради невъзможност за провеждане на Общо събрание, Ви уведомяваме, че считано от 13.04.2020 г., ГПК „Борика“ с.Стойките ще започне авансово изплащане на дължимите суми за наем за 2019 г. чрез клоновата мрежа на Банка ДСК в страната.

Всеки член кооператор, който е подписал нов договор за стопанисване и управление през 2019 г. може да си получи полагащите му се суми от касите на Банка ДСК в страната срещу предоставяне на лична карта и в удобно за него време.

02.04.2020 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ