Новини и събития

Общо годишно отчетно събрание на 28-03-2020

П О К А Н А
за редовно Общо годишно отчетно събрание

На основание чл.16, ал.1 и чл.16, ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.18, ал.1 и чл.18, ал.3, т.1 от Устава на кооперацията с Решение № 29 / 09.03.2020 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 28.03.2020 г. (събота) от 9.00 часа в ресторант „Борика“, с.Стойките при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови член – кооператори и прекратяване на членството на починалите и напусналите.
2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2020 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори и разпределение на печалбата за 2019 г.
3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2019 г.
4. Обсъждане и вземане на решения за :
• Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2019 г.
• Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2019 г.
• Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2019 г.
• Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
• Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2020 г.
5. Промени в Устава на ГПК „Борика“ с.Стойките.
6. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2020 г.

При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 28.03.2020 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.

Уважаеми членове на кооперацията,
Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
Телефон за контакти: 03095 83 11

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0309/58311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Файлове: 

Баланс 2019

ОПР 2019