Новини и събития

ИЗПЛАЩАНЕ НА НАЕМИ ЗА 2018

О Б Я В А

ИЗПЛАЩАНЕТО НА НАЕМИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ
ОТ 15.04.2019 ДО 25.04.2019 - ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

С РАБОТНО ВРЕМЕ:
от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа

СЛЕД ТАЗИ ДАТА ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК НА СЕДМИЦАТА

---

ИЗПЛАЩАНЕТО НА СУМИТЕ ЗА НАЕМ И ДИВИДЕНТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГОРИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

1. ЛИЧНО НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
2. НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
3. ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ЗАПИС АДРЕСИРАН ЛИЧНО ДО СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА СЛЕД НАПРАВЕНА ЗАЯВКА ОТ ЛИЦЕТО.
4. ПО БАНКОВА СМЕТКА НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ НАСЛЕДНИКА, СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ БАНКАТА ЗА СМЕТКАТА НА ЛИЦЕТО.