Новини и събития

Обекти за отдаване под наем

На основание решение на Общо събрание, проведено на 25.11.2017 г., ГПК „Борика“ с.Стойките

Д А В А   П О Д   Н А Е М

Търговски обекти в едно с оборудване, както следва:

1.    Хранителен магазин в с.Стойките, ул.Перелик № 6
2.    Хранителен магазин в с.Стойките, ул.Пампорово № 13

Желаещите да наемат обектите е необходимо да представят писмени оферти съдържащи следното:

1.    Информация за цялостната дейност на фирмата.
2.    Информация за това как бихте организирали търговската дейност на магазините в с.Стойките
3.    Предлагана цена за месечен наем на обекта

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в присъствието на представител на ГПК „Борика“.
За повече информация на тел. 03095 / 8311 или 0879 303085.