Новини и събития

ПОКАНА за Общо годишно отчетно събрание

П О К А Н А
за редовно Общо годишно отчетно събрание

На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.18, ал.1 и ал.3, т.1 от Устава на кооперацията с Решение № 12 / 09.03.2018 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 31.03.2018 г. (събота) от 9.00 часа в ресторант „Борика“, с.Стойките при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.    Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови член – кооператори и прекратяване на членството на починалите и напусналите.
2.    Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2017 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2018 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори и разпределение на печалбата за 2017 г.
3.    Доклад за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2017 г. и Заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2017 г.
4.    Вземане на решения за :
•    Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2017 г.
•    Одобряване на доклада на Контролния съвет за 2017 г.   
•    Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2017 г.
•    Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2018 г.
5.    Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2018 г.
6.    Определяне размера на възнаграждението на Председателя на ГПК „Борика” и членовете на УС и КС.

При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 31.03.2018 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.

Уважаеми членове на кооперацията,
Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.

Телефон за контакти: 0309/ 5 83 11
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0309/58311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложения:

Баланс 2017 г.

ОПР 2017 г.

Баланс 2016 г.

ОПР 2016 г.