Новини и събития

Наеми и дивиденти за 2016 г. няма да се изплащат

О Б Я В А

По Решение на Общото събрание проведено на 24.06.2017 г.  в  ГПК „Борика“ с. Стойките

Уведомяваме,член- кооператорите, че наеми и дивиденти за 2016 г. няма да  се изплащат.

Наеми и дивиденти за предходни години ще се изплащат всеки – четвъртък и петък от:

08.30 – 12.00 ч. и от 13.00 – 16.30 ч.