Новини и събития

Изплащането на наеми ще започне от 26.06.2017

ОБЯВА

По Решение на Общото събрание на ГПК „Борика“ с. Стойките  Уведомяваме член - кооператорите, че изплащането на наеми ще започне от 26.06.2017 г.

НАЕМА ЗА 2016 год. ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩА

26.06.2017 г.– 30.06.2017 г. всеки работен ден

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 08.30 - 12.00 ч. и от 13.00 – 16.30 ч.

СЛЕД ТАЗИ ДАТА - ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК НА СЕДМИЦАТА