Новини и събития

Общото събрание се отлага за 22.04.2017 г.

ОБЯВА

Управителния съвет на ГПК „Борика“ с. Стойките  Уведомява член - кооператорите, че поради внезапно заболяване на Председателя на Кооперацията, Общото събрание насрочено за 18.03.2017 г. се отлага за 22.04.2017 г. от 9,00 часа при публикувания Дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ